Aktuellt!

Vi välkomnar Ruben Basten till Sverige och Västernorrland!

Det är med glädje Tillväxtlabbet har kunnat bidra med att hitta en praktikplats till Ruben Basten, kemistuderande från Nederländerna. Ruben kommer att göra sin praktik på Mittuniversitetet.  Ruben beskriver i sin text svårigheterna med att komma in och få kontakter om man inte har nätverk. Välkommen till Västernorrland, Ruben och ett tack till professor Erik Hedenström på MIUN. 

“Mitt namn är Ruben Basten och jag är 20 år gammal. Just nu studerar jag kemi på Högskolan HAN i Nijmegen, Nederländerna. För 2 år sedan fick jag välja vilken inriktning jag skulle gå och då var ämnet kemi lätt valt. Det roliga med att lära ämnet är att jag får svar på frågor jag hade sedan jag var liten och att jag aldrig blir färdiglärd. Av mina tjugo år i livet har jag bott elva i Sverige, fem i Värmland och sex i Västernorrland. Eftersom jag fortfarande har en stark relation till Sverige så hoppas jag att få göra min tredje års praktik där i Norden.  

Ett tag efter jag började leta efter en praktik märkte jag, bortsett från Stockholms-trakten, att det var svårt att hitta något. 

Detta skulle blivit ännu svårare om jag inte hade något nätverk alls här. Jag tror att det finns en massa potential för svenska företag/universitetet av att göra det mer lättfunnet för omvärlden. Jag tror även att det börjar med fler praktikmöjligheter eftersom det är då vi unga akademiker blir entusiastiska inför att möjligen komma tillbaka och starta ett liv där. Sociala medier kan spela en stor roll i detta.  Även en allmän hemsida med en översikt av vad som är möjligheterna för just Västernorrland inom både arbete och praktik skulle kunna göra skillnad.”

Ruben Basten