VECKANS LEDARE

Birgitta Dahlén

Birgitta Dahlén har i många år ägnat yrkeslivet åt att försöka förbättra världen lite grann så gott det går. Hon ser ledarskapets betydelse för hur det blir i världen som den viktigaste frågan av alla. Birgitta tycker att det är viktigt att vi måste lära oss att ge utan att i varje minut förvänta oss något tillbaka och att det är dags att lyfta upp de verkligt angelägna frågorna på bordet. Samt att det är dags att se till att alla ledare har fokus på vårt gemensamma bästa och inte sina egna begär. Hon har för övrigt arbetat som chef och ledare i 35 år och tycker fortfarande att roller som moderator, processledare eller mentor är fantastiskt roliga att genomföra. Uppdrag som ger andra människor möjlighet att verkligen prata med varandra på riktigt.

Om älgar och ledarskap.

Det finns dagar då jag känner mig ordentligt nedstämd. Majsolen lyser förhoppningsfullt. På tv pågår den stora älgvandringen. Som den gjort i tiotusen år utan uppmärksamhet. Älgar i generationer för sin historia vidare helt omedvetna om allt buller och bång i den stora världen, långt bortom Västernorrlands gränser. 

Det borde vara hoppingivande, men samma tv-ruta berättar samtidigt om allt elände som pågår. Här var det krig och där var det förbjuden aborträtt och där blir det obeboeligt med tanke på klimatförändringen och här var det mördande av en kvinna i snitt i veckan. Ja och så skall vi springa rätt in i NATO i hög hastighet. Som om det inte finns alternativ. Jag återgår till älgarna. Det borde vara förbjudet att vara människa. 

Världen drivs av ett rejält toxiskt ledarskap. I teorin om oligarkins järnlag (Michels 1911) finns några principer: en organisation behöver administreras. Administration skapar makthavare. Makthavarna kommer till slut att skapa ett fåtalsvälde, oavsett om det är en autokrati eller demokrati. Det vill säga, till slut kommer någon gubbe och snor demokratin. Oligarkins järnlag är självuppfyllande men den utgår ifrån att det bara finns en sanning och ett perspektiv. Nog borde vi kunna något annat och bättre? 

Ett ledarskap som inte utgår från våld, maktkamper eller kvinnoförtryck. 

Älgar behöver inte utvecklas. De gör som de gör och som de alltid har gjort. Det gäller inte människan. Om vi inte skall gå under fordras krafttag för att värna både människa och älg. Det fordras en beslutsamhet: även om vi inte vet hur det skall gå till måste vi börja. Nu. Kan du tänka dig att vara med och rädda världen en stund – eller har du inte tid? 

Det finns 244 193 invånare i Västernorrland. Antal älgar är mer okänt, de är inte så lätta att hålla koll på. Älgarna är å andra sidan mer som självstyrande grupper och mindre av flockdjur. Där är det ko-ledarskap som gäller, det är kon som väljer ut den lämplige hannen till sin kommande kalv. Gruppen älgar i övrigt är mer självbalanserande och bygger på lämplig köns- och åldersfördelning. Jämställdhet i praktiken alltså. Möjligen är älgar intelligentare än människor utan att veta om det. 

Det finns alltså 244 193 mänskliga potentiella ledare här, både självledare och officiella, som skulle kunna gå ihop och visa på världen på det här bättre, det som visar på att det att göra på annat sätt. Att ett ledarskap som förenar hjärta och hjärna och visar på att det faktiskt går att göra en bättre värld kan smitta av sig på omvärlden. 244 193 människor som kan skapa hopp.

Om vi verkligen vill att såväl älgar som våra barn i 100 generationer till skall finnas om 10 000 år är det dags att lägga på en rem. Till sist ligger ansvaret där hos varje människa. 

och i dagar som dessa kan man tänka sig att om en enda nation inom sig lever rättrådigt och övar på freden så skall det från det landet utgå en mild och stark strålning som både öppet och fördolt påverkar andra folk. Det skulle gå in i blodet på människor att krig är orimligt”. Citat Sara Lidman 1956

Så låt oss göra det. Låt oss stråla.

Birgitta Dahlén