Föreläsningar

Föreläsningar

Föreläsningar

En eller två gånger per år bjuder vi hit en person som kan lyfta ledarskapet i ett större perspektiv och sätta det i ett sammanhang. Det är inte de traditionella föreläsarna vi bjuder in. Vi vill ha föreläsare som är besjälade av sin idé och som inte gör en föreställning bara för pengar. En person som ger mer. Som deltagare är du en del av evenemanget.

Exempel på föreläsare som vi har haft: Alexander Bard, Bob Hansson och Martin Österdahl.

Deltagare : upp till 400 st