VECKANS LEDARE

Mathias Åström har under de senaste åren studerat inom programmet civilingenjör inom industriell ekonomi. Han har under sin arbetskarriär vid sidan av skolan fokuserat på sälj och har funnit ett mycket stort intresse för relationer och konflikter. Mathias är uppvuxen på en bondgård och fick sedan unga år lära sig vikten av samarbete när det gäller att få fram goda resultat såväl i projekt samt mående. På fritiden tycker han om att skaffa sig på tok för många projekt hemma på gården där han bor med sin familj.

Om det som hjärtat är fullt av. 

Likt den största utmaningen i att skriva denna text så möts ledare av hindren från att kunna komma i gång. Hur inleder man en relation med en annan person är en konst. Det kan tyckas att en specialisering inom relation bör vara ganska endimensionell och till viss del ligger det en viss sanning i det hela. En relation är enligt nationalencyklopedin ett förhållande mellan två personer. Mer komplext blir det när vi som individer sedan tas med i beräkningen med våra egna behov och tankar. 

Ibland får jag frågan om någonting är bra och mitt svar till det är inte sällan att det beror på vad det är som man vill få ut och vad man har för givna förutsättningar. Det finns enligt mig inget rent recept på hur en ledare ska agera i praktiken utan bara hur en ledare ska förhålla sig till vissa principer för att kunna tackla de olika situationer som uppstår. Likt de flesta  processerna runt om oss beror själva detaljerna på omgivningen. Det som blir extra viktigt för en ledare är dess förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Acceptans av de givna  förutsättningarna som finns och viljan att arbeta med dem blir således kritiskt. En ledare måste kunna se sig själv som ett verktyg som ska användas för att kunna bistå de resterande  medlemmarna i sin omgivning med de absolut bästa förutsättningarna som går. Detta gör förmågan att kunna se, lyssna och ta in allt så mycket viktigare. I vissa situationer framkommer det att ett styrande ledarskap kommer att tillge ett bättre resultat och i andra ett lärande ledarskap. 

Ledarskap skiljer sig på regional och nationell nivå. En VD över ett nationellt företag har en mer övergripande roll än en regionchef och bör därmed se sitt ledarskap med mindre fokus på detaljer. Detta innebär även att det krävs desto mer tillit till sin omgivning. 

Sören Kierkegaard skrev år 1959 att det först är när vi ser och förstår en persons situation och kompetens som vi kan föra dem mot ett bestämt mål. En ledare måste se sin viktigaste  uppgift som att tjäna sina medarbetare. Förstå vad de förstår för att sedan kunna ta fram rätt förutsättningar för individen.  

En god ledare skapar goda relationer med sin omgivning. En god ledare tar sin tid att förstå sin omgivning så att den kan förse den med rätt förutsättningar. En ledare har tillit till sin omgivning och ser ingen prestige inom sin organisation i den mån att det hämmar andras  utveckling även om det kommer på bekostnad av den egna ledaren. En god ledare erkänner sina misstag.

Mathias Åström