Mentorskap

Peter2

Mentorskap

Du vill utveckla ditt ledarskap och förstå mer av ett regionalt ledarskap men på individuell basis. Då kanske en mentor som Tillväxtlabbet matchar dig med kan passa? Vår mentor är introducerad i tänkesättet, har oftast lång erfarenhet av att vara ledare och har upplevt både med och motgång.

Hör av dig till birgitta.dahlen@tillvaxtlabbet.com 070 684 69 11