Sommarhälsning från Tillväxtlabbet, 21 juni 2021 

Drömmen om Ledarskapet – Drömmen om ytor för livfull lek – Drömmen om Sommaren

Tillväxtlabbet är och blir till genom vi tillsammans – vars och ens engagemang och längtande röster. Således får Sommarhälsning 2021 komma till dig i form av de längtande hälsningar som redan formulerats av vårens skribenter genom Veckans Ledare.

Veckans Ledare våren 2021 har burits av dessa längtande hälsningar som uppmuntrat till att:
Sjunga komplexitetens lov – göra en minirevolution, bjuda på en Fika, se möjligheter för konst&kultur som en mänsklig Västernorrländsk utvecklingsmotor, att tillvarata innovation, utmana gamla strukturer, modigt våga göra det oväntade, högt värdera vikten av att vara snäll, nödvändigtvis först leda sig själv innan leda andra, utveckla en samverkanskultur, göra en tjänstepersonsrevolution, förhålla sig som ”att vara själv, men inte ensam”, utforska en möjligen okänd framgångsfaktor för framtidens ledarskap, betrakta ledarskap som ett vackert hantverk, ha en faktisk plan B, vara med och ”fylla tomrummen”, tro på sig själv – inse att var och en av oss gör skillnad, förstå att oavsett teknologi är vi alla människor och ledarskap handlar trots allt ännu främst om människor. 

Eller som Fredrik Westin – värd för det pågående Toppledarnätverket – fint skriver i dikten halo:
”jag vill hålla fast vid känslan av mig
bära vatten i kupade barnhänder
mot ett sandslott i torka
ljusblått är minnet
grön är förnimmelsen
bakom ögonlocken exploderar solen

halo ur – till toner från pianoön

Sommaren blir till i det ännu lekande sinnet – där kan vi såväl tillåtas att leda som att låta oss ledas.
-Ta vara på dig, tro på dig, låt dina somriga känslor göra skillnad och växtkraft – för oss alla. 

Sommaren tillhör oss alla, tillsammans – Glad sommar – Tillväxtlabbet, genom Rolf Bäckman