Julhälsningar från ordförande Rolf Bäckman & Tillväxtlabbet!

 

Rolf Bäckman:
– en stolt del av Tillväxtlabbets intention att bidra till att Västernorrland lyfter mänskligt hållbart, ett VäXternorrland.
– yrkesmässigt tacksamt lockad av uppdrag där verksamheter/organisationer ärligt söker utveckla innovativ Tillsammanskraft genom mänskligt samspel.

”Inget spektakulärt – det lunkar på – trenden är att väldigt lite är nytt?”

2022 – ett nytt eller gammalt 2021?!
Kalendern – tillsynes inget spektakulärt – kanske en:
 -tradition, något som samtidigt separerar och förbinder 
– relation, något som samtidigt förbinder och separerar

Kalendern, kanske något:
-att relatera till – inåt och utåt – bakåt och framåt
-som överlevt därför att vi överlever genom dess paradoxer indelande gammalt/nytt 
-liknande en illusion av att Nytt bara uppstår

Vad tror vi?
Blir vi nya genom vårt gamla, eller blir vi gamla tillsammans med ”det nya” – kanske?
Förutsätter det spektakulära alltid ”det nya” – är det i så fall hållbart – kanske!
Möjliggörs  eller nödvändiggörs, ”det nya” genom det gamla – kanske?

Ett axplock av eftertankar – vid ett trilskt nytt tangentbord – utifrån den metabild som precis Karios Future, i ett fint arrangemang av BizMaker, burit fram likt nyårsgåvor av det som är att vänta 2022:
”Inget spektakulärt – det lunkar på – trenden är att väldigt lite är nytt!” 

För Tillväxtlabbets, och egen del förbinds tiden av den pågående Växternorrlandsresan – genuint vilande i fortsatt oförställd nyfikenhet. 

Tack vare Trainee-förhållningssättet – nyfikenhet – har 2021 varit ett fantastiskt och spektakulärt år!
Såväl traditioner som relationer bildar essensen av årets livskalender.
Levt hela min intention – i möten oförställt  lunkande – nyfiket lärande. 

Nyfikenhet – ser jag som – en spektakulär, mänsklig innovation.
Nyfikenhet – vårdar jag som en mänsklig relationstradition – avgörande tillsammans-möjligheter. 
För egen del ger den tillgång till något möjligen nygammalt av mig själv. Sällan spektakulärt, men ger ändå möjlighet att vara i pågående relation till mig själv och därigenom andra. Ytor öppnande sig för något ursprungligt gemensamt – kanske därför något framåtmöjligt gemensamt. 
Är egentligen inte helt säker på att nyfikenhet alltid är så NY. Den kanske till och med är ett mänskligt grundrekvisit för samspel och överlevnad. Således relativt Gammal. För egen del håller jag det inte för helt otroligt att det utrymme vi lyckas ge för ”den gamla Nyfikenheten” är mänsklighetens egentliga gemensamma framtidshopp. Hopp för följande kalenderblad.

Mina framåtblickande eftertankar –utifrån Kairos Futures metabild inför 2022 – vill jag sammanfatta till en gemensam fundering:
 Vad skulle vi verkligen kunna göra tillsammans, till att börja med i och för Västernorrland, om vi ”nygammalt” nyfiket modigt sökte en djup vänskapsrelation med det ännu okända, såväl inåt som utåt såväl bakåt i kalendern som framåt i kalendern?

Hur skulle vi i Västernorrland tillsammans-summera 2022 – om vi möttes och agerade nyfiket med ”Trainee-skylten” evigt tänd?
Som ett år:
då det lunkat på?
eller 
Som ett år:
vi tillsammans bidrog till att göra gott spektakulärt?

Kanske är Det spektakulära faktiskt att ”det fortsatt lunkar på”, kanske…

Vad har gjort Dig Nyfiken 2021? Vad är Du nyfiken inför 2022? 
Vilka handlingar, kanske samhandlingar, har du låtit din nyfikenhet leda dig till?Vi är nyfikna, nyfikna på dig, dina tankar och vad som väcker din nyfikenhet  – dela gärna med dig.

Tillväxtlabbet tillönskar alla:
– en riktigt God Jul – och – ett kalenderrikt, Gott Nygammalt-TraineeÅr 2022