Styrelsen

Rolf Bäckman

Ordförande

Rolf gläds åt varje initiativ, varje steg framåt som länet/regionen tar och inte minst de initiativ som växer vidare genom att andra människor och aktörer väljer att “koppla upp sig” och bidra. För jag tror att det är tillsammansgörande som kan lyfta fram människors engagemang för denna del av världen.

Har du idéer hur regionen/länet kan vidareutvecklas och attrahera människor – kontakta oss eller mig gärna.

 

Christine Dahlén

Ledamot

 

Jag vill bidra till en hållbar och växande region, ett VäXternorrland. Genom ledarskapet och genom Tillsammans-kraft tror jag att vi kan nå denna vision och Tillväxtlabbet är den arena vi skapar denna magi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Sundström

Ledamot

 

Roger är VD för Hudiksvalls Näringslivsbolag sen mars 2017 och jobbar för ett modigare och roligare Hudiksvall. Han har tidigare jobbat som bl. a. ledarskap- och organisationskonsult. Roger har ett motto att individer ska bli sedd, hörd och bekräftad och som är ett fundamental del i ledarskapet. Du som ledare gör skillnad men du kan inte göra det själv och kom ihåg att ledarskap smittar.

Birgitta Dahlén

Ledamot

 

Birgitta är en erfaren och visionär ledare som jobbar för att vårt län skall bli en bra plats att leva på. Efter ett mångårigt arbetsliv som ledare och med uppgift att utveckla andra ledare och organisationer har uppdraget de sista åren i arbetslivet blivit att lyfta frågan om en gemensam ledarskapssyn i länet som ett verktyg för att lösa frågor och skapa nya lösningar. Birgitta skapar mentorrelationer, processleder grupper, modererar samtal och gör work-shops om ledarskap vid efterfrågan.

Monica Ljungmark Åfeldt

Ledamot

 

Monica Ljungmark Åfeldt, drivs av att pröva och göra saker på annat sätt. Ägnar mig åt att leda och skapa förutsättningar för samverkan mellan individer, grupper och organisationer för att nå bättre resultat. Samspelar med andra för att lära mer om hur strukturer fungerar och hur de kan utformas för att skapa nytta, kvalitet och arbetsglädje. Tillväxtlabbet är vår gemensamma arena för att utforska, testa och göra det möjligt.

Jon God

Ledamot
 

Jon är en entreprenör, innovatör och ledare som till vardags arbetar som projektledare inom regional digital utveckling på Bron Innovation och till ovardags driver en start-up kring digitalisering av evakueringsprocessen. Han ser Tillväxtlabbet som en bra plattform där olika aktörer verkligen kan fördjupa sig och skapa en samsyn kring frågan om ett modigt regionalt ledarskap i VäXternorrland. Jon tror på en framtid med hållbart ledarskap och användardriven digitalisering för att gemensamt skapa det Västernorrland vi kan vara stolta över att tillhöra. 

 
 

Sten Wigert

Ledamot

 

Innovationsrådgivare Mittuniversitet. Engagerad i länets utveckling och framgång. Har varit egenföretagare med erfarenhet av innovationsutveckling. Rör sig gärna globalt när tid finnes.

Monika Lövgren

Ledamot

 

Jag har varit chef inom både privat, offentlig och idéburen sektor och brinner för ledarskap som område. Viktigt för mig är att vi som region tar vara på den kompetens som finns här, att det är attraktivt för alla att välja att bo här och att glastaket inte gör så att vi slösar bort kompetens.