Verksamhetsberättelse för Tillväxtlabbet

Den 10 maj hade Tillväxtlabbet sitt årsmöte och dagen till ära hade vi förmånen att få lyssna till vår internationelle gäst, Benjamin P Taylor.

Benjamin, som är VD för Public Service Transformation Company i England, jobbar för att utveckla offentlig sektor. Han brinner starkt för området ledarskap, system och komplexitet och intresserar sig för ”deep thinking” – ett annat sätt att förhålla sig till exempelvis utbildning och teknik.

Att få ta del av  omvärldsspaningar på detta exklusiva och mycket värdefulla sätt för att därefter kika tillbaka in i Västernorrland, reflektera tillsammans hur det ser ut här, är både betydelsefullt, viktigt och lärorikt. 

Under det gångna och mycket speciella året 2020, har mycket hänt trots allt. Är det något Tillväxtlabbet är bra på så är det förändring, omställning och skapa nya vägar. Nyckelordet? Tillsammanskraft.

Vi vill hjälpa och stötta länet till ett större Vi, att alla delar är en viktig helhet. Tänka nytt och göra annorlunda tillsammans.

Därför är det extra kul att få presentera verksamhetsberättelsen.  Här får även vi syn på allt vi faktiskt gjort under det gångna året. Samla alla delar till en helhet och säga, wow! Tillsammanskraft, hörrni.
Den är magisk.

Nu fortsätter vi framåt- Tillsammans för Ett VäXternorrland.

Här kan du ta del av verksamhetsberättelsen:
Verksamhetsberättelse