Omvärlden snurrar allt snabbare och är rörligare än någonsin och vi behöver ställa om oss för framtiden. Människor och organisationer behöver hänga med i förändringstakten med nya kunskaper och nya sätt att leda. Bakom oss lägger vi stuprörstänk och istället bygger och stärker vi samverkanskompetens.

I den regionala utvecklingsstrategin, RUS2030, står visionen om ett framtida Västernorrland:
Ett Västernorrland som visar handlingskraft- i gemensamt handlande utvecklar vi en hållbar och livskraftig region med respekt för framtida generationer . ”Tillsammans tar vi ett modigt regionalt ledarskap”. Här behövs mer samverkan i länet och strategiska lösningar behöver jobbas fram tillsammans för att nå visionen.

Det är utgångspunkten och intentionen för bildandet av Tillväxtlabbet.

Framtiden behöver människor och organisationer
med förmåga att alstra
tillit, hållbarhet och tillsammanskraft.

Föreningen Tillväxtlabbet

Tillväxtlabbet skapades 2015 och stöttar ledare och organisationer till ett innovativt ledarskap som genomsyras av hållbarhet, tillit, öppenhet, helhetssyn och samskapandekompetens.  Tillsammans på den här arenan utforskas och skapas utrymme för ny kunskap, dialog, utbyten och nya sätt att leda för tider av stora möjligheter och komplexa problem. Kunskap att omsätta till den regionala arenan Västernorrland, det vi har valt att kalla -Ett VäXternorrland.
Ett VäXternorrland. Det som får stå för den regionala motor som alstrar och kraftsamlar länets resurser och som är den plattform och arena där det händer.
Ett VäXternorrland, en plats där vi vill leva, verka och bo i och varsamt lämna över till kommande generationer. 

Tillväxtlabbet verkar för ett regionalt hållbart ledarskap som baseras på:

MÄNNISKOSYN – på ledaren/individen och medarbetaren/individen som den regionala aktören som söker en arena att agera på.
HELHETSSYN – regionens och ledarskapets utveckling som motor för regional utveckling.
MEDVETENHET – när det gäller de utmaningar som regionen står inför inom de närmaste decennierna.
ÖPPENHET – för internationell utveckling inom området och många internationella kontakter i regioner med liknande utmaningar.

Ur vår regionala utvecklingsstrategi, RUS2030, kan vi läsa om ett modigt regionalt ledarskap för att klara av dagens och morgondagens utmaningar.
Vad innebär det för oss i Västernorrland? Hur kan vi kraftsamla länets resurser för att närma oss dessa mål? 

Tillväxtlabbets mission är att bidra till att skapa och uppnå Ett Västernorrland genom ett modigt regionalt ledarskap. Ett slags Västernorrland 2.0 som vi har valt att kalla VäXternorrland.

Ett VäXternorrland
-En plats med framtidstro, 
-En plats att vilja leva, verka och växa på.
-En plats att med stolthet lämna varsamt vidare till kommande generationer.

För att uppnå detta behöver människor få kunna mötas, samtala, utforska tillsammans, samverka över gränser, samskapa nya vägar. Tillväxtlabbet är helt enkelt en arena för att möjliggöra skapandet av innovativt regionalt ledarskap i Västernorrland. Här samlar vi ledarskapet från både offentlig och privat sektor i länet för att tillsammans utveckla en gemensam regional ledarskapskultur som främjar länet.

Nya utmaningar behöver nya sätt att leda.
I ett alltmer komplext samhälle med ökad förändringstakt behövs nya kunskaper inhämtas och omsättas och nya sätt att leda blir nödvändiga. Inte alltför lätt för den enskilde ledaren och enskilda organisationen att hantera. Därför behöver vi öka vår komplexitetsmedvetenhet och vi behöver stärka vår samverkansförmåga för att gemensamt klara de utmaningar vi står inför.
Tillväxtlabbet skapades redan 2015, men vi ser att i rådande pandemi är detta viktigare än någonsin.

Inom arenan anordnas:
-Strategiska toppledarnätverk
-Popupnätverk, halvdagar
-Energiluncher med ledarskapsteman
-Större evenemang
-Mentorskap
– Veckans ledare
-Podd; Voice VäXternorrland
– En VäXternorrlandsportal är på gång.
– En samskapandemodell är under utveckling som kallas SIST.

VäXternorrland, ja det är det vi skapar tillsammans. 

Vill du vara med och bidra?
Du kan bidra på många sätt och börja gärna med att bli medlem eller samarbetspartner.

Skriv till oss så kontaktar vi dig! 
info@tillvaxtlabbet.com

Är du intresserad och vill höra dig för?
Ring Rolf Bäckman 076 1461065 eller Birgitta Dahlén 070 6846911

Du kan också bli medlem direkt genom att betala in 400 kr till bankgiro: 5011-4941

Ange namn, telefonnummer och e-postadress vid betalningen så kontaktar vi dig.